Helaas kan dit product niet online berekend worden, neem hiervoor contact met ons op 033-7113935

Korte omschrijving
De garageverzekering of garagepolis is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigenverzekering. Op een gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is het risico van motorrijtuigen altijd uitgesloten! Voor een bedrijf dat met of aan motorrijtuigen werkt is een garageverzekering dus zeer belangrijk.

De garageverzekering dekt schade toegebracht met motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade aan motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten. Dit is immers uw ondernemersrisico.

Verdere specificatie
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar / exploitant van het garagebedrijf, diens ondergeschikten en of meewerkende familieleden / huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming. Uitgesloten op een garageverzekering of garagepolis is schade door opzet van de verzekeringnemer.

Doelgroep
Eigenaren of exploitanten van garagebedrijven of motor- en bromfiets(reparatie)bedrijven. Ook eigenaren / exploitanten van aanverwante bedrijven (benzine- en servicestations, autohandelaren, carrosseriebedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, autowasserijen, poetsbedrijven) kunnen een garageverzekering of garagepolis afsluiten.

Premie
De premie is afhankelijk van het betaalde jaarloon in het kader van de socialeverzekeringswetten. Daarnaast spelen de grootte en reputatie van het bedrijf, de aanwezige vakdiploma´s en het aantal en gebruik van de aanwezige motorrijtuigen een rol. No-claimkortingen komen voor. Een eigen risico per gebeurtenis is gebruikelijk op een garageverzekering of garagepolis. De betaalde premie is een voorschotpremie. Aan het eind van een verzekeringsjaar wordt er naverrekend. Als MKBverzekeren.nl hebben wij een zeer scherp aanbod voor uw bedrijf. Neem contact met ons op voor een op maat gemaakt offerte.

Bijzonderheden
Schade aan een nieuw, verkocht, maar nog niet geleverd motorrijtuig kan worden meeverzekerd. Zo ook schade aan de eigen auto´s van het bedrijf en de auto´s die het bedrijf in consignatie heeft (voor de verkoop). Het brandrisico is uitgesloten op de garageverzekering of garagepolis. Dit kan echter als apart gedeelte wel weer extra worden meeverzekerd. Beperkingen kunnen gelden ten aanzien van de leeftijd en waarde van de verzekerde motorrijtuigen. Ook kun je een (beperkte) cascodekking voor de motorrijtuigen van klanten meeverzekeren.