Nederland is internationaal koploper als het gaat om toekomstige pensioenvoorzieningen. Dat staat in een groot pensioenonderzoek van Allianz.

Volgens de verzekeraar bestaat in Nederland de beste garantie dat toekomstige generaties voldoende pensioeninkomen hebben.

Nederland staat op nummer één, gevolgd door Denemarken en Noorwegen. Indonesië, India en Maleisië scoren het slechtst. In totaal is in 49 landen onderzoek gedaan. Het slechtst scorende EU-land op de lijst is Griekenland. Ook Turkije en China staan erg laag.

Voor het onderzoek is gekeken naar zowel het overheidspensioen, in Nederland de AOW, als naar het beroepspensioen. Landen waarin die twee vormen van pensioenvoorziening goed met elkaar in balans zijn, scoren het best.

Aanvullend pensioen

Nederland doet het vooral goed op het gebied van aanvullend pensioen. Onze AOW is door Allianz een gemiddelde tot hoge score toebedeeld.

”Het openbare pensioenstelsel van Nederland blijkt bijzonder duurzaam en is in staat om toekomstige gepensioneerden in een adequaat pensioeninkomen te voorzien”, constateert Frans van Liempt, pensioenexpert bij Allianz. ”De Nederlandse pensioenen hebben allemaal relatief een goede dekking en garanderen de werknemers van nu een basisinkomen in de toekomst.”

Er zijn ook landen waar het overheidspensioen wel goed is geregeld, maar het beroepspensioen wat minder. Een voorbeeld is Oostenrijk. Deze landen kunnen volgens Allianz op de langere termijn mogelijk in een ”financieel onhoudbare situatie” belanden.