Schadevrije jaren is een belangrijk begrip bij autoverzekeringen. Je wilt een autoverzekering afsluiten en er wordt gevraagd om het aantal schadevrije jaren in te vullen. Veel mensen hebben geen idee hoeveel schadevrije jaren ze in de loop der jaren hebben opgebouwd bij hun autoverzekering en weten dus niet wat ze moeten invullen. De schadevrije jaren zijn van belang voor de hoogte van de te betalen premie. Wat zijn schadevrije jaren precies en waar vind ik mijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren bouw je op tijdens de looptijd van je autoverzekering. Voor ieder jaar dat er gedurende de looptijd van jouw autoverzekering geen schade-uitkering wordt gedaan, kennen de meeste verzekeraars één schadevrij jaar toe. Minimaal 1 keer per jaar ontvang je van jouw verzekeraar een opgave van het aantal schadevrije jaren op jouw autoverzekering.

Het aantal schadevrije jaren wordt door jouw verzekeraar vastgesteld en op schrift gezet in de vorm van een royementsverklaring. Verzekeraars slaan het aantal schadevrije jaren ook op in RoyData op het moment dat je je verzekering opzegt. Dit is een centrale database waarin verzekeraars het aantal schadevrije jaren kunnen controleren. Als consument heb je inzagerecht in deze database dus je kan bij RoyData opvragen hoeveel schadevrije jaren je precies hebt.

Indien je bij het aanvragen van een autoverzekering een onjuist aantal schadevrije jaren opgeeft kan dit achteraf leiden tot vervelende situaties. De verzekeraar kan namelijk niet meteen controleren of het aantal dat je hebt opgegeven juist is. Ze moeten hierop wachten tot je vorige verzekeraar het aantal heeft geregistreerd en hier zal maximaal 3 maanden overheen gaan.

Als bij controle blijkt dat dit aantal afwijkt van het aantal waarop de premie is berekend, zal de verzekeraar de premie per ingangsdatum corrigeren. De verzekering zal dan worden aangepast naar 0 schadevrije jaren. Deze aanpassing is voor de verzekeraar geen gegronde reden om de verzekering per ingangsdatum of tussentijds op te zeggen.

Je mag je opgebouwde aantal schadevrije jaren maar op één verzekerd voertuig tegelijk gebruiken. Dit betekent dat je deze alleen mag opgeven mits je deze niet gebruikt voor een andere lopende verzekering.