‘Forse banengroei in mkb’

ZOETERMEER – Het herstel in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zet door en daardoor kan het aantal banen dit jaar met bijna 35.000 toenemen, verwacht onderzoeksbureau EIM. De groei bestaat uit 8000 zelfstandigen en 27.000 werknemers.

De afzet van het mkb groeit dit jaar naar verwachting met 1,75 procent, stelt EIM in het rapport ‘Kleinschalig Ondernemen 2011’.

Dat is te danken aan de groei van de internationale handel, maar ook aan het aantrekken van de binnenlandse vraag. Ook voor 2012 voorziet EIM een groei van 1,75 procent.

De groothandel, de industrie en de zakelijke dienstverlening zullen in 2011 het sterkste groeien, aldus EIM. Maar ook de detailhandel en de horeca zullen na enkele jaren van krimp weer groei vertonen. Alleen in de bouw is nog geen sprake van herstel.

Banengroei

 

Het herstel vertaalt zich ook naar banengroei. De toename van het aantal zelfstandigen past volgens EIM in de trend naar meer flexibele arbeidsrelaties. Ook de vraag naar uitzendkrachten neemt sterk toe.

De groei in het mkb blijft nog wel achter bij die in het grootbedrijf. Daar komt de groei dit jaar naar verwachting uit op 2,25 procent. In 2010 was het verschil nog groter. Toen bedroeg de groei in het mkb een bescheiden 0,25 procent , terwijl de afzet van het grootbedrijf met 3,0 procent toenam.

Grote bedrijven zijn sterk gericht op buitenlandse afzet en kunnen daardoor sterker profiteren van de groei van de internationale handel. Nu de binnenlandse vraag ook aantrekt, wordt het verschil in groei tussen mkb en grootbedrijf kleiner.

Hybride verliest terrein op diesel

AMSTERDAM – Hybride-auto’s, zoals de Toyota Prius, verliezen steeds meer terrein ten opzichte van steeds zuiniger wordende benzine- en dieselauto’s.

Dat maakte het economische bureau van ING in een donderdag verschenen rapport bekend.

Omdat de conventionele verbrandingsmotoren steeds milieuvriendelijker worden is het fiscale voordeel van de hybrides bijna volledig weggevallen.

De gemiddelde CO2-uitstoot is de afgelopen vijf jaar met een kwart gedaald. Vooral de toenemende verkoop van kleine dieselauto’s drijft de gemiddelde uitstoot naar beneden.

Stimuleringsgrens

 

”Steeds vaker weten fabrikanten deze modellen net onder de kritische fiscale stimuleringsgrens te brengen. Ook in de middenklasse bereiken steeds meer modellen de voor leaserijders interessante 20 procent bijtellingsgrens en komt ook de 14 procent bijtelling in zicht.

Uitgerekend de hybride modellen ondervinden hier hinder van”, aldus ING.

Huizenhandelaren verdacht van kartel

DEN HAAG – De Nederlandse Mededingsingsautoriteit (NMa) verdenkt in ieder geval vijftien handelaren in huizen en bedrijfspanden van het maken van kartelafspraken op executieveilingen.

In het onderzoek naar de handel en wandel op gedwongen veilingen van onroerend goed heeft de kartelwaakhond nog enkele honderden handelaren op de korrel, aldus de NMa donderdag.

De rest kan later dit jaar stappen van de kartelwaakhond verwachten. De vijftien tegen wie nu rapport is opgemaakt waren betrokken bij zo’n 3000 verdachte executieveilingen door heel Nederland, in in ieder geval de periode van juni 2000 tot december 2009.

 

Veiling

 

Huizenbezitters die hun huis noodgedwongen moesten verkopen, kunnen volgens waarnemend NMa-voorzitter Henk Don gedupeerd zijn als gevolg van de vermeende afspraken tussen de handelaren. De handelaren zouden het biedproces tijdens de veiling onderling hebben afgestemd door zo laag mogelijk te bieden ten koste van de huiseigenaar.

”Vervolgens werden op zogeheten ‘naveilingen’ de panden binnen het kartel ‘doorverkocht’ voor een veelal hogere prijs waarna het verschil (de winst) onderling werd verdeeld”, aldus de NMa. ”Dergelijke afspraken vormen een ernstige overtreding van de Mededingingswet.”

Belastingdienst

 

De NMa kwam op het spoor van de mogelijke kartelafspraken via de Belastingdienst. Die stuitte volgens de NMa op ”voor de NMa relevante informatie”. Op basis daarvan is de NMa een onderzoek begonnen.

Volgens de NMa bestaat bij gedwongen veilingen een hoog risico op mededingingsrechterlijke problemen. Zo is de informatie vaak beperkt en moet de koper veel risico’s voor zijn rekening nemen. ”De uiteindelijke kosten zijn daardoor lastig in te schatten.”

Particulieren laten zich daardoor vaak afschrikken waardoor executieveilingen vrijwel het domein van handelaren worden, die elkaar daar veelvuldig tegenkomen.

Het verschaffen van meer informatie en het houden van meer bezichtigingen zou volgens de NMa kunnen helpen.

Betere bescherming tegen controledrift Belastingdienst

DEN HAAG – De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een initiatiefwet van VVD en PvdA om burgers en bedrijven beter te beschermen tegen buitenproportionele controles van de Belastingdienst.

Door het wetsvoorstel krijgen belastingplichtigen meer mogelijkheden voor bezwaar en beroep zodat uiteindelijk een rechter kan toetsen of de fiscus bij het opeisen van informatie niet overvraagt.

”Deze wet moet een einde maken aan het ‘rupsje-nooit-genoeg-gedrag’ van de Belastingdienst en zorgen voor een gelijk speelveld tussen belastingbetaler en fiscus”, aldus initiatiefnemer VVD-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé.

Ze verdedigde dinsdag in de Senaat het voorstel samen met PvdA-Kamerlid Ed Groot. Tegen verzoeken van de fiscus was tot nu toe alleen bezwaar mogelijk als de aanslag is opgelegd en betaald.

Benzineprijs naar 1,75 euro

EINDHOVEN – Een liter euro ongelood kost donderdag aan de pomp gemiddeld 1,747 euro, weer een nieuw record. Het duurde tot maart van dit jaar voordat het oude record van juni 2008 werd verbroken.

Nu ligt de prijs alweer bijna 5 cent hoger dan begin maart. Dat meldde consumentencollectief UnitedConsumers woensdag.

In juni 2008 bereikte de gemiddelde landelijke adviesprijs van benzine in het kielzog van een torenhoge olieprijs en goedkope dollar het hoogste niveau ooit in Nederland: 1,692 euro. Daarna ging het hard omlaag en vervolgens heel langzaam weer omhoog.

Sinds de onrust in het Midden-Oosten loopt de olieprijs en daarmee de prijs van benzine weer echt op.

Dollar

 

De lage koers van de dollar ten opzichte van de euro speelt ook een belangrijke rol. Een vat Brentolie kostte woensdag 122,46 dollar, een vat ruwe Amerikaanse noteerde 106,84 dollar.

Benzine is nu ruim 10 cent duurder dan op 1 januari van dit jaar.

Belasting op arbeid lager

DEN HAAG – Het kabinet wil de belasting op arbeid verlagen en tegelijk de belasting op consumptie verhogen. Tarieven in de inkomstenbelastingen kunnen omlaag als het hoge en lage btw-tarief samengevoegd worden, wat leidt tot een hogere btw-opbrengst.

Staatssecretaris Frans Weekers wil daarover in debat met de Tweede Kamer, meldt hij donderdag in een brief over zijn toekomstige ‘fiscale agenda’ aan de Tweede Kamer.

Zijn agenda is een antwoord op een verzoek van de Kamer vorig najaar om een herziening van het belastingstelsel.

Weekers gaf in een toelichting op zijn plannen aan dat de tarieven voor de inkomstenbelasting mogelijk omlaag kunnen naar respectievelijk 30, 40 en 50 procent. Nu is dat nog 33, 42 en 52 procent. Werken en ondernemen wordt volgens hem daardoor lonender.

Geleidelijk

 

De staatssecretaris wil de maatregelen geleidelijk invoeren, te beginnen bij een ”beperkte verhoging” van het verlaagde btw-tarief met 2 procentpunt naar 8 procent, wat ongeveer 1,4 miljard euro oplevert.

Alleen voor voedingsmiddelen kan bij wijze van uitzondering het lage tarief blijven gelden. Het geopperde uniforme btw-tarief van 19 procent (zelfde als huidige algemene tarief) moet dan wel worden verhoogd om eenzelfde opbrengst te halen, aldus Weekers.

Met een hogere btw-opbrengst kan volgens hem het aantal rijksbelastingen worden teruggebracht van 22 naar zestien. De verpakkingenbelasting kan bijvoorbeeld worden afgeschaft. Het tarief voor de vennootschapsbelasting, de winstbelasting voor bedrijven, kan verder omlaag richting 24 procent. Dat tarief is door het kabinet van VVD en CDA dit jaar al verlaagd naar 25 procent.

Fraudeurs

 

Weekers wil fraudeurs harder aanpakken. Die verliezen wat hem betreft het recht op een voorlopige teruggaaf op de inkomstenbelasting. Over de afgelopen twee jaar heeft de fiscus al 90 miljoen euro aan onterechte uitbetalingen weten te voorkomen.

Momenteel zijn er nog 16.000 fraudetips in onderzoek. ”Ik werp een dam op voor lieden die de schatkist als pinautomaat gebruiken. Fraudeurs ontneem ik per direct het recht op een voorlopige teruggaaf”, aldus Weekers.

Marktplaats aast op professionele verkoper

AMSTERDAM – Marktplaats heeft een nieuwe website gelanceerd, die onder de naam Markplaats Zakelijk een platform moet gaan bieden aan professionele verkopers. Dat maakt het online handelsplatform dinsdag bekend.
Het nieuwe label richt zich zowel op grote adverteerders en mediabureaus, als op het midden- en kleinbedrijf en webwinkels. “De diensten die we via deze portal aanbieden, zijn niet nieuw”, verklaart een woordvoerder van Marktplaats. “Nieuw is het feit dat we onze zakelijke klanten via deze website simpel de weg kunnen wijzen.”
“De voornaamste doelstelling van de nieuwe portal is dan ook om de service te verbeteren”, aldus de woordvoerder. Zo biedt de site bijvoorbeeld ‘tips voor veelverkopers’ en informatie over banners en tekstlinks.
Onderzoeken
Marktplaatszakelijk.nl werd in het leven geroepen naar aanleiding van onderzoeken die uitwijzen dat de zakelijke markt Marktplaats steeds beter weet te vinden.
Zo liet recent onderzoek van Blauw Research zien dat zes procent van de totale omzet van het Nederlandse mkb te danken is aan handel via Marktplaats, omgerekend ongeveer 25 miljard euro.
“Met dit nieuwe label zijn we nog beter in staat om deze snelgroeiende groep gebruikers te bedienen”, aldus Olivier van Duijn van Marktplaats.
Tweedehands
Volgens het bedrijf verschuift de aandacht van de traditionele handel in tweedehandsspullen langzaam naar nieuwe producten.
Marktplaats is sinds 2004 onderdeel van het Amerikaanse eBay. De site trekt maandelijks ruim zes miljoen unieke bezoekers. Dagelijks worden er meer dan 300.000 nieuwe advertenties op de site geplaatst.

Vogelgriep kost bedrijf 120.000 euro

WAGENINGEN – Een uitbraak van vogelgriep kost een gemiddeld pluimveebedrijf 120.000 euro aan schade. Dat bedrag is zo hoog, dat een deel van de bedrijven hierdoor over de kop gaat.
Maar het is mogelijk tegen een relatief lage premie de schade te dekken uit een fonds of een vrijwillige verzekering.
Dat concludeert onderzoeksinstituut LEI van de Wageningen Universiteit dinsdag in een rapport, dat op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Productschap Pluimvee en Eieren is gemaakt.

Aanleiding voor het onderzoek was de uitbraak van aviaire influenza ofwel vogelgriep in 2003, waardoor tachtig bedrijven failliet gingen.
Broedeieren
Het onderzoek is beperkt tot de zogenoemde vermeerderingsbedrijven, een in Nederland belangrijke pluimveesector. Deze bedrijven verhandelen jaarlijks 1042 miljoen broedeieren voor leghennen en slachtkuikens.
Ongeveer de helft van die eieren gaat naar het buitenland; behalve Europese landen naar met name Libië, Rusland en de Oekraïne. De grootste vermeerderingsbedrijven staan in de Gelderse Vallei.
Plafond
Bij een uitbraak van vogelgriep mogen broedeieren niet meer worden verhandeld. Volgens het LEI kunnen bedrijven zich tegen die schade verzekeren voor een dubbeltje per leghen. Als iedereen aan een vrijwillige verzekering meedoet, is die inleg voldoende om schade bij een uitbraak te dekken, stelt het onderzoeksinstituut.
Het ministerie en de sector moeten een plafond afspreken, zodat het rijk bijspringt als het maximum aan schadevergoedingen wordt overschreden bij een grote uitbraak.
Fonds
De pluimveesector kan ook een verplicht fonds instellen, wat de afzonderlijke veehouder minder geld kost. De overheid zou daarvoor een premiesubsidie kunnen verstrekken. Bezwaar tegen een fonds is, aldus het LEI, dat de afzonderlijke bedrijven nogal in omvang verschillen.

Benzineprijs dit weekend naar recordhoogte

EINDHOVEN РDe prijs van benzine gaat mogelijk dit weekend of vlak erna het recordniveau van zomer 2008 passeren. Dat betekent dat we aan de pomp meer dan 1,692 voor ̩̩n liter benzine gaan betalen.
Dat zei Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers donderdag. De benzineprijzen stijgen als gevolg van de onrust in de Arabische wereld. Door de onlusten in onder meer Libië zijn de olieprijzen de afgelopen dagen flink omhooggegaan.
De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie steeg donderdag tot boven de 100 dollar. Het is de eerste keer sinds oktober 2008 dat de olieprijs hoger staat dan 100 dollar. De prijs van Brentolie steeg tot ruim 115 dollar.

Horeca ziet omzet weer toenemen

DEN HAAG – De horecabranche ziet de omzet na drie jaren van krimp weer toenemen. In het vierde kwartaal van 2010 realiseerde de sector een 3,7 procent hogere omzet dan een jaar eerder.
Het is de eerste volumegroei sinds het derde kwartaal van 2007, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De groei is voor de helft te danken aan hogere prijzen en voor de helft aan een hoger volume van de verkopen. Alle branches in de horeca haalden in het vierde kwartaal meer omzet dan een jaar eerder. Hotels boekten de hoogste groei: zij zagen de omzet met 9,3 procent toenemen.

Restaurants
Ook de restaurants beleefden na lange tijd een opleving. Ze boekten 1,4 procent meer omzet. De prijsstijging was 1,8 procent, het volume kromp met 0,4 procent.
Over heel 2010 was het volume van de verkopen van de horeca 2,9 procent lager dan een jaar eerder.
De prijzen stegen echter met 2 procent. Hierdoor bleef de omzetdaling beperkt tot 0,9 procent. In 2009 kromp het volume nog met ruim 7 procent.