Mkb plukt voordelen van Marktplaats

AMSTERDAM – Behalve de consument ziet ook het midden- en kleinbedrijf steeds meer voordelen van het onlinehandelsplatform Marktplaats. Inmiddels komt 6 procent van de totale omzet van kleine en middelgrote bedrijven voort uit de activiteiten van deze ondernemingen op de website.
Dat blijkt uit een onderzoek van Blauw Research.
Bijna een derde van de ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in Nederland adverteert op Marktplaats of biedt producten op de site aan.

Kwart
Deze bedrijven halen volgens het onderzoek al ruim een kwart van de omzet uit hun activiteiten op het onlinehandelsplatform. Het onderzoeksbureau ondervroeg bijna 1400 ondernemers en consumenten.
Daarmee is 6 procent van de totale jaaromzet van het MKB in Nederland te danken aan de verkopen via Marktplaats. Het totale handelsvolume van het Nederlandse mkb bedroeg in 2009 volgens cijfers van het EIM 613 miljard euro.

Bouwbedrijf Midreth failliet

MIJDRECHT – De rechtbank in Utrecht heeft maandag het faillissement van bouwbedrijf Midreth uitgesproken.
De directie en bewindvoerders van het bouwbedrijf hadden het faillissement van het bedrijf eerder op de dag aangevraagd. Midreth zit in grote financiële problemen en kreeg eind januari al uitstel van betaling.
Het faillissement was volgens de bewindvoerders onvermijdelijk omdat het bedrijf niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Daardoor kunnen onder meer de salarissen van het personeel niet meer worden betaald.

Midreth is in onderhandeling met branchegenoot VolkerWessels over de overname van projecten. Die onderhandelingen zijn nog niet afgerond, maar verlopen voorspoedig, aldus de bewindvoerders.
Stedelijk Museum
Midreth bouwt onder meer het nieuwe gedeelte van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dat project ligt door de financiële problemen van het bedrijf al sinds eind januari vrijwel stil.
De rechter heeft M.J. Cools en F.H.J. Somers benoemd tot curatoren.

Verzekeringsfraude harder aangepakt

DEN HAAG – Het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie gaan intensiever samenwerken in de strijd tegen verzekeringsfraude.
Dat hebben de partijen dinsdag bekendgemaakt.
Het doel van het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude is beter zicht te krijgen op de aard en de omvang van de fraude door alle fraudemeldingen van de verzekeraars centraal te registreren en te analyseren.

Pakkans
De partijen hopen op die manier de juiste preventieve maatregelen te nemen en de fraude beter op te sporen. Het convenant vergroot verder de pakkans, waardoor mogelijke fraudeurs worden ontmoedigd.
Het verbond, de zorgverzekeraars, de politie en justitie ontwikkelen bovendien een integrale aanpak, die bestaat uit preventie, opsporing en civiel- en strafrechtelijke afhandeling.

Kamer eist pensioenberekeningen van Kamp

DEN HAAG – De Tweede Kamer eist van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) berekeningen over beleggingen door pensioenfondsen.
De Kamer vroeg dinsdag om de berekeningen, omdat de bewindsman op basis daarvan zei beweringen in tv-programma Zembla over slecht beleggingsbeleid door de fondsen niet te kunnen plaatsen.
CDA’er Pieter Omtzigt had Kamp naar de Kamer geroepen, omdat volgens Zembla Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen twintig jaar slecht hebben gepresteerd met hun beleggingen. Dat zou 145 miljard euro hebben gekost. De minister stelde dat dat is nagerekend en dat daaruit een ander beeld naar voren komt.

Op initiatief van Omtzigt houdt de Kamer binnenkort een hoorzitting over het pensioenbeheer. PvdA-collega Roos Vermeij vroeg Kamp een brief aan de Kamer te sturen met de berekeningen over de beleggingen.

Andere korting AOW-toeslag kost 55 miljoen

DEN HAAG – Aanpassing van het kabinetsplan om per 1 januari dit jaar de AOW-partnertoeslag met 8 procent te korten, betekent een tegenvaller van 55 miljoen euro in 2011 voor het kabinet.

Dat blijkt uit een brief die minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vrijdag zond aan de Eerste en Tweede Kamer.
Kamp werd vorig jaar december op de valreep gedwongen door de Eerste Kamer om zijn bezuinigingen op de AOW-partnertoeslag aan te passen.
Zowel oppositiepartijen als regeringsfracties VVD en CDA in de Senaat waren kritisch over de korting op de toeslag voor 65-plussers met een jongere partner die zelf of weinig inkomsten heeft. Vooral omdat de stellen nauwelijks de kans zouden hebben om zich voor te bereiden op de ingreep.
De minister schrijft dat nu in plaats van 1 januari 2011 de maatregel op 1 juli ingaat, zoals de Senaat had gevraagd. Ook zullen inkomens onder de 30.000 euro worden ontzien, terwijl in het oorspronkelijke plan de grens bij 20.000 euro was gelegd.
Besparingen overhouden
Om nog iets van besparingen over te houden met de tragere invoering en de grotere groep die wordt ontzien, gaat wel de korting op de toeslag omhoog naar 10 procent voor inkomens boven de 30.000 euro.
Bijvoorbeeld huishoudens die naast de AOW een aanvullend pensioen hebben van ongeveer 12.000 tot 15.000 euro, krijgen door de korting op hun toeslag te maken met een inkomensdaling van 2,25 procent.
Tegenvaller
De tegenvaller voor het kabinet door aanpassing van het bezuinigingsvoorstel is dit jaar het grootste door de latere invoeringsdatum.
Na 2011 blijft het ”besparingsverlies” volgens Kamp beperkt tot ongeveer 5 miljoen per jaar. Overigens wordt in 2015 de AOW-partnertoeslag geheel afgeschaft. Dat is al in de jaren negentig besloten.

‘Inflatie heel 2011 boven 2 procent’

FRANKFURT – De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de inflatie in de eurozone bijna het hele jaar boven de 2 procent zal blijven.
Dit zei ECB-president Jean-Claude Trichet donderdag in een toelichting op het maandelijkse rentebesluit van de centrale bank.
Begin deze week bleek dat de inflatie in de eurozone in januari is gestegen naar 2,4 procent op jaarbasis. Het was de tweede maand op rij dat de prijsstijgingen uitkwamen boven de inflatiedoelstelling van de ECB van net onder de 2 procent.

Hogere grondstofprijzen
Volgens Trichet is het oplopen van de inflatie vooral een gevolg van de hogere grondstoffenprijzen en in het bijzonder de stijgende prijzen van energie. ”Vooruitkijkend naar de komende maanden zou de inflatie tijdelijk verder kunnen stijgen en waarschijnlijk voor het grootste deel van 2011 boven de 2 procent blijven.”
Trichet maakte echter duidelijk dat de ECB nog geen reden ziet om vervroegd over te gaan tot maatregelen om de geldontwaarding af te remmen.
”De inflatieverwachtingen blijven stevig verankerd in lijn met onze doelstelling. We verwachten dat de prijsstabiliteit over de middellange termijn gehandhaafd zal blijven.”
Lage rente
Als de ECB wel maatregelen zou nemen, zou dit neerkomen op verhoging van de rente. Het belangrijkste rentetarief van de bank staat al sinds mei 2009 op het huidige historisch lage niveau van 1 procent. De lage rente moet steun geven aan de economische groei in de eurozone.
Trichet zei dat de export in de eurozone moet kunnen blijven profiteren van het herstel van de wereldeconomie. Tegelijkertijd zou de vraag uit de private sector in Europa ook in toenemende mate een bijdrage moeten leveren aan de groei. Hij wees er daarbij op dat het ondernemersvertrouwen in de eurozone relatief hoog is.

De Boer niet super voor klant

GRONINGEN – Vorig jaar stond de DSB-bank van Dirk Scheringa nog te boek als onderneming die het slechtst presteert tegenover zijn klanten.

© ANP
Maar na het faillissement van de bank is dit jaar het supermarktconcern Super de Boer als laatste uit de bus gekomen op een ranglijst, die de Universiteit van Groningen dinsdag presenteerde.
Het Customer Insights Center van de universiteit zoekt samen met onderzoeksbureaus uit welke grote ondernemingen het beste met hun klanten omgaan en daar vervolgens de vruchten van plukken.

Daarvoor worden zevenduizend consumenten ondervraagd. Ikea bleek dit het beste te doen” evenals vorig jaar. Univé, Bol.com en Rabobank volgen.
Shell
Nieuw in de top 5 is Shell, dat lijkt te profiteren van de problemen bij BP. De NS, die kampte met vertragingen, tuimelde uit de top 5 naar een 13e plaats.
De onderzoekers noemen het opvallend dat de intermediaire verzekeraars het vaak slechter doen dan de verzekeraars die zonder tussenpersoon werken.

Aantal personeelsadvertenties teruggelopen

DIEMEN – Het aantal personeelsadvertenties is het afgelopen jaar teruggelopen tot krap 570.000, een daling van 13,7 procent ten opzichte van 2009. Systeemontwikkelaars en systeemanalisten stonden net als in 2009 bovenaan de lijst van meestgezochte vakmensen.

Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Nielsen, dat personeelsadvertenties in meer dan duizend Nederlandse media, waaronder kranten, vakbladen en vacaturesites onderzocht.
Steeds meer werkgevers zetten hun vacatures op internet. In 2010 was internet goed voor 91,6 procent van de personeelsadvertenties. In 2009 was dat nog 89,7 procent.

Ziekteverzuim licht gedaald

RIJSWIJK – Het ziekteverzuim in Nederland is vorig jaar licht gedaald tot 3,8 procent. De twee jaar daarvoor lag het nog op 3,9 procent. De dag met het laagste verzuim in 2010 was 2 augustus, die met het hoogste 3 december.

Dit blijkt uit cijfers die ArboNed maandag naar buiten heeft gebracht. Zij zijn gebaseerd op het verzuim bij de 70.000 bedrijven met in totaal 1,3 miljoen werknemers die bij de arbodienst zijn aangesloten.
”Dat het verzuim daalt, is een goed teken”, meent medisch directeur Willem van Rhenen van de arbodienst.

Het geeft volgens hem aan dat het verzuimbeleid effect sorteert. Werkgevers hebben het beperken van het verzuim hoog op de agenda staan en ook werknemers voelen zich er meer verantwoordelijk voor.
Maar willen werkgevers het nog verder terugdringen, dan zullen zij meer moeten kijken naar de behoeften van werknemers, aldus Van Rhenen.

Scherpe daling aantal faillissementen

AMSTERDAM – Het aantal faillissementen is bij de start van het nieuwe jaar scherp gedaald. In de eerste maand zijn er 20 procent minder faillissementen uitgesproken dan in dezelfde maand vorig jaar.

Vergeleken met de afgelopen drie jaar is dat een zeer sterke daling, aldus financieel onderzoeksbureau Graydon vrijdag.
Deze daling is een enorme opsteker, maar nog geen reden om aan te nemen dat het optimisme van 2008 weer terug is, zegt Graydon. In 2008 waren er 6789 bedrijven failliet verklaard tegen 9500 vorig jaar.

Schadepost
Het onderzoeksbureau verwacht voor dit jaar eenzelfde aantal faillissementen.
Mocht het aantal van de eerste maand toch doorzetten, dan zal het aantal faillissementen op 8600 kunnen uitkomen. Voor de Nederlandse economie betekent dat een schadepost van 2 miljard euro.